Начало > Новини > Съдържание

Защо лабораториите използват концентрирано газоснабдяване?

Oct 22, 2018

1. Ефективно управлявайте лабораторните опасни материали, за да отговаряте на изискванията за лабораторна безопасност

2. Удобен за различни инспекции на безопасността и надграждане на лабораторни оценки

3. Гарантира безопасността на инженерите по експлоатация и подобрява безопасността на служителите

4. Подобряване на цялостната естетика и мащабируемост на компанията

5. Направете пълноценно използване на ценно и ограничено лабораторно пространство

6. Използването на газ също ще има големи икономии; по-високи разходи

7. Не е необходимо да го носите често, за да подобрите рисковете от кръстосана безопасност на работното място

8. Лесно управление; наука

9. Качеството на газа продължава да бъде стабилно, с висока чистота и гарантиран поток на налягането

10.7S значително подобрени

11. Емисии, свързани с безопасността на отпадъците

Доставка на системни материали и оборудване:

Подгответе системните материали според актуалното търсене и списък на поръчките, чистите закрити сглобяеми полуфабрикати, подгответе и монтирайте на място, изчистване и провеждане на тръбопроводи и конструкции според условията на обекта. Инспекция, оценка и проверка, откриване на течове, тестване на налягането, стартиране на системата за окончателна проверка и отстраняване на грешки

Високата степен на персонализиране на BOKA Lab е платформа за обслужване на едно гише, включваща планиране и проектиране на зелени научноизследователски проекти, лабораторни консултации за цялостно планиране, лабораторни вътрешни строителни инженеринг, персонализиране на лабораторни мебели, лабораторни консумативи, поддръжка на лабораторни операции и експерименти. Лабораторни висококачествени персонализирани услуги като преместване на помещения, лабораторни консултации в онлайн мол, лабораторни опити за опит в библиотеката.