Начало > Новини > Съдържание

Избор и предпазни мерки при тестване на пейка и изгорели газове

Apr 18, 2018

След това искам да говоря за избора на експериментални пейки и абсорбатори.

При конструирането на лабораторията изборът на абсорбатора и монтажната позиция на абсорбатора трябва да се основават на съдържанието на експеримента, за да се избере типът, материалът, формата и т.н. на абсорбатора, който обикновено се счита , Следното съдържание:

Използвани лекарства: Когато се използват органични вещества или други специални реагенти за експериментиране, трябва да се обръща пълно внимание на контрола на скоростта на вятъра. Източник на топлина: Когато се използва устройство с източник на топлина, количеството топлина, необходимо за отстраняване на топлината, трябва да се вземе предвид, когато топлината надвиши 2000 kcal / час, за да се определи мощността на вентилатора.

Когато има експерименти с радиоактивни вещества или перхлорна киселина, например, трябва да се използва специален абсорбатор и скоростта на входящия вятър трябва да бъде настроена на повече от 0,5 m / s.

При използване на голямо оборудване за експерименти: Помислете за ефективния размер на интериора и оставете необходимото място за изпускане.

Материал: Когато се използват специални киселинни лабораторни абсорбатори, помислете дали материалът на абсорбатора, като полупроводниковата индустрия, корозионната индустрия и т.н., трябва да бъде изработен от устойчиви на корозия материали.

Размери: Съгласно съдържанието на експеримента, изберете неговите външни размери, обемът е твърде голям, за да причини отпадъци, твърде малки, за да повлияят на използването.

Защита на околната среда: ако е необходимо да се гарантира, че изхвърленият вредоносен газ е по-нисък от националните изисквания за опазване на околната среда, трябва да се инсталира съответното пречиствателно устройство, ако надвишава националните хигиенни стандарти.

Спестете енергия: помислете за спестяване на енергия колкото е възможно повече. Използвайте въздушни вентилатори или изберете абсорбатори с контрол на силата на въздуха в помещения с отопление или климатик. При избора на вентилатор е необходимо да се определи неговата мощност според нуждите. Не е подходящо да се увеличава сляпо обемът и налягането на отработените газове, а консумацията на енергия на инвертора или на вентилатора с променлива скорост може да бъде намалена.

При монтажната позиция на камерата за изгорели газове избягвайте да виждате пътищата и хората през често места, избягвайте да блокирате прозорците и местата, които са неблагоприятни за вентилация и осветление и избягвайте да блокирате входовете и изходите, които засягат отварянето и затварянето на вратите, и да избягвате противопоставянето и поставянето по ъглите на стените.

В съвременната научноизследователска лаборатория съвременните научни инструменти, перфектното експериментално оборудване и добрата експериментална среда са необходимите условия за повишаване нивото на науката и технологиите и за насърчаване на постигането на научни изследвания. Хора-ориентирани, осигуряване на безопасност и подобряване на ефективността са най-големите мисии на лабораторни строителство. Аспираторът играе важна роля като важно експериментално съоръжение в биохимичната лаборатория. Ето защо е необходимо внимателно да изберете камерата за изгорели газове, която отговаря на различни технически спецификации. Функционирането и безопасността на абсорбаторите се проверяват и ако устройствата са чисто едностранчиви, за да се намалят разходите и се инсталират абсорбиращите газове, последиците от тези изпарения ще бъдат катастрофални и трябва да привлекат вниманието на хората.

Безопасността е най-голямата мисия, преследвана от изгорелите газове. Използването на абсорбатори от лаборатории е да гарантира безопасността на потребителите и да предотвратява замърсяването на околната среда.