Начало > Новини > Съдържание

Разумен план за дизайн на лабораторни декорации

Jun 04, 2020

Има няколко отправни точки за дизайн на лабораторни декорации. Само от тези отправни точки лабораторната украса може да бъде полезна.Безопасно и надеждно: обмислете от всички ъгли на разположението на функциите, контрола на въздушния поток, интелигентния мониторинг, аварийния контрол на пожара, управлението на системата и др., За да гарантирате безопасността на офис експериментатори, проби, данни, инструменти, системи и околната среда.


Защита на околната среда и енергоспестяване: Фокусирайки се върху дизайна на енергоспестяване, климатизация, вентилация и пестене на енергия, трите обработки на отпадъци са оптимизирани, за да отговарят на стандартите за зелено строителство на Samsung, енергоспестяване, икономия на земя, пестене на вода, икономия на материали, нисковъглеродна среда защита и ориентирана към хората.


Усъвършенстван авангард: Отнесете се към прилагането на европейски, американски и национални стандарти, интегрирайте се с международни авангардни технологии, перспективен дизайн, напълно съобразете нуждите на проекти за тестване, тестови инструменти и технология за тестване, за да разширите и актуализирате и реализирате хуманизацията, разузнаването и интеграцията на контрола.


Атмосферна и красива: За да се покажат изцяло характеристиките на индустрията и регионалните обичаи, атмосферата е красива, обърнете внимание на съчетаването на цветовете, преобразуването на пространството и оформянето на околната среда и диференцирайте дизайна за различни функционални изисквания, за да отговори на изискванията на човешкото тяло, мостри и инструменти.