Начало > Новини > Съдържание

Как да видите работния принцип на лабораторната маса?

Mar 26, 2018

Вода, електричество, вентилационна система, многофункционален електрически контакт, лесен за използване в процеса на използване на друго електрическо оборудване в лабораторията. Използването на бързодействащ клапан по време на експеримента е удобно за вода. Преди да се движите нагоре и надолу по стъклената врата, използвана за нискоскоростни накрайници за отработени газове, експериментите могат да се вкусят по време на процеса на вредното отделяне на газ. В долната част на работното лице е оборудвана с мивка от неръждаема стомана, дезинфектант и експериментални остатъци могат да бъдат използвани за защита на водата в експерименталната среда от мивката, безопасни и надеждни.


3.26.jpg

Класифицирани по материали: стоманени абсорбатори, също всички вятърни шкафове, композитни абсорбатори.

Най-

Абсорбаторите имат функции за безопасност и са напълно функционални. За различните отрасли потребителите разполагат със стандарти, вятър, антикорозионна защита, взривобезопасни, радиационни, перхлорирани абсорбатори и могат да проектират различни видове абсорбатори, базирани на нуждите на клиентите, всичко това само за вашата безопасност, лесно Основата на работата.