Начало > Новини > Съдържание

Как се извършва одит на лабораторното оборудване?

Oct 18, 2018

Какво трябва да знаете за проверката на лабораторното оборудване? БОКА ви казва

Точността на лабораторното оборудване е важна гаранция за точността на резултатите от инспекцията и калибрирането на лабораторния проект е калибрирано по редовен цикъл, за да се гарантира, че лабораторното оборудване е сигурно и точно. Нека да ви кажем какво да направите с проверката на лабораторното оборудване по-долу.

10.18

Първо, значението на предишната проверка

През предходния период лабораторното оборудване беше проверено за двата цикъла на калибриране и калибриране на измервателното оборудване, измервателното оборудване, оборудването за изпитване и стандартните материали.

На второ място, предишната цел за проверка

1. Първичен или важен изглед на устройството

2. Необходимо е да има относителни спецификации за проверка и условия за изпълнение

3. Баланс между цена и опасност

Трето, методът за проверка

1. Използвайте спецификацията за измерване на точност с висока точност като контролен списък за проверка

2. Използването на проверка на регулаторния материал не е прекалибриране, но могат да се използват някои методи за калибриране

3. Проверете самостоятелното оборудване за калибриране