Начало > Новини > Съдържание

Знаете ли, че е чисто лабораторна класификация

Jun 05, 2020

Обикновена чиста лаборатория


Експериментите, провеждани в обикновени чисти лаборатории, не са инфекциозни, но изискват околната среда да не влияе неблагоприятно на самия експеримент. Следователно, в лабораторията няма защитни съоръжения и чистотата трябва да отговаря на експерименталните изисквания, така че е необходима лабораторна дезинфекция.Лаборатория за биологична безопасност


Лабораторията за биологична безопасност е биологична лаборатория с първостепенни защитни съоръжения и втора защита. Всички научни експерименти в областта на микробиологията, биомедицината, функционалните експерименти и генетичната рекомбинация изискват лаборатория за биологична безопасност.