Начало > Новини > Съдържание

Изисквания за планиране на чиста стая

Mar 30, 2018

Много е важно лабораторията да се поддържа чиста. Прахът във външната атмосфера ще влезе в лабораторията чрез вентилация и вентилация. Прекаленият прах и въздух в експеримента не само ще повлияе на резултатите от откриването, но и частиците ще паднат върху повърхността на компонентите на инструмента и оборудването, което може да доведе до препятствия. Възможно е дори да причини късо съединение или друга потенциална опасност. Чистите лаборатории трябва да харчат пари. Препоръчва се да не се нуждаят от специален чист лабораторен дизайн. При необходимост могат да се проектират големи прибори за измерване на точност и специални лаборатории. Обикновено могат да бъдат постигнати изисквания за пречистване от 10 000. Ако има многобройни чисти лаборатории, системите за подаване и изпускане на въздуха трябва да бъдат проектирани независимо и да се използват самостоятелно.