Начало > Новини > Съдържание

Подреждане на илюминатор и изпускателната система

Feb 17, 2017

(1) в лабораторна камина качулки обикновено се определя от възможно най-малко смущение на място, отворени прозорци и врати и между канал и входа.

(2 изпарения Худ изпускателни системи използват механична вентилация, естествена вентилация е уязвим към външно влияние на климатичните фактори, обикновено не трябва да се използва.

(3) кабинет може да се настрои поотделно със смукателна вентилационна система или повече от броя на Централна изпускателна система. Когато използвате централните вентилационни системи, всяка система с илюминатор не трябва да бъде повече от 3 ~ 4. Отделно трябва да се изгради система в същото време, според различното естество на опасните вещества. Силно корозивни газове и обща корозия на газовете, трябва да бъдат разделени.

(4 отработените въздух изхода на капака, независимо дали са индивидуални или система с изпускателна или централизирана вентилация оборудват със затворен клапан за предотвратяване на проникване на въздух и тайни споразумения.

(5 смукателен вентилатор и изпускателната тръба трябва да бъдат избрани противокорозионни функция и взривозащитено изпълнение на материали и оборудване.