Начало > Изложба > Съдържание

Каква е разликата между QC QA?

Mar 02, 2018
QC: контрол на качеството, качествен контрол, контрол на качеството на продукта, качество анализ след откриването, подобряване и контрол на несъответстващите стоки, свързани с генералния щаб. Обикновено включват: ВКК (входящ контрол на качеството) означава входящ контрол на качеството, посочени като входящ контрол. IPQC (в сложи процес контрол на качеството) китайски значение за контрол на процеса, се отнася до продукт от производството на суровините в крайния продукт опаковката процес качествен контрол. FQC (Готово или краен контрол) крайния продукт качествато OQC (, контрол на качеството) завършен продукт инспекция DQC (контрол на качеството на проектиране) дизайн, качествен контрол MQC (производство на контрол на качеството) процес продукт иззети QA: осигуряване на качеството , Осигуряване на качеството, осигуряване на качество чрез създаване и поддържане на система за управление на качеството. Обикновено включват: дизайн качество уверение IDQA дизайн осигуряване на качеството, като DQA мениджър (дизайн ръководител осигуряване на Kачеството) QE (инженер, качество) качество инженер JQE (съвместни качество инженер) клиент качество инженер, инженер по качеството за клиент който харчи пари за сметка на доставчика, е очите и ушите на клиента пълно. ПЪЛНО (доставчик на качество инженер) доставчик на качество инженер.