Начало > Изложба > Съдържание

Значението на лабораторното конструиране

Mar 27, 2018

Изграждането на лабораторията, независимо дали става въпрос за нов проект за строителство, разширение или реконструкция, не е просто закупуване на разумно оборудване, но и цялостно отчитане на цялостното планиране на лабораторията, рационалното оформление и графичния дизайн, както и електрозахранването, водоснабдяване и газоснабдяване. , вентилация, пречистване на въздуха, мерки за безопасност, опазване на околната среда и друга инфраструктура и основни условия. Поради това изграждането на лаборатории е сложен системен проект. В съвременните лаборатории, напреднали научни инструменти и превъзходни и перфектни лаборатории са предпоставки за усъвършенстване на съвременната наука и технологии и насърчаване на растежа на резултатите от научните изследвания. "Хората ориентирани, хората и околната среда" се превърна в тема, за която хората са силно загрижени. В "сигурност, опазване на околната среда, практични, трайни, красиви, икономически, отлични водещи", планирането и дизайна концепции. Планирането и проектирането са разделени главно на шест аспекта: система за проектиране на самолетите, система за функционален дизайн на единична конструкция, система за водоснабдяване и отводняване, електронна система за управление, специална газоразпределителна система и система за вредни газове.